snn.jpg
EU.jpg

​Het project Recirclair / nonVirair luchtzuiveringsapparatuur is in september 2018 gestart en medio November 2020 succesvol beëindigd.

Dit project is uitgevoerd door Domaplasma BV te Haren (NL).

​Het door Domaplasma gedurende 2018-2020 ontwikkelde mobiele luchtzuiveringssysteem functioneert op basis van recirculatie d.m.v. een nieuw ontwikkelde Domaplasma® nonVirair® PlasmaCell. Het betreft een innovatieve- en unieke luchtzuivering op basis van elektrochemische hoogspanningsreactoren.

Domaplasma heeft hiermee diverse mobiele nonVirair® units gerealiseerd die energiezuinig, milieuvriendelijk en efficiënt virussen, micro-organismen, kiemen, pollen etc. uit woon- en verblijfsruimten verwijdert.

In een als zeer complex te kwalificeren Corona-tijdperk is het project in nauwe onderlinge samenwerking uiteindelijk meer dan geslaagd.

Alle doelstellingen, met name op het gebied van de vernietiging van micro-organismen (dit ook in luchtgedragen aerosolen) als ook het bestrijden van micro-organismen op oppervlakken (meubels, wanden, deuren, apparatuur etc.) zijn met overtuigend bewijs tot op 99,99% volledig behaald. Uiteraard zijn hier veelvuldige universitaire- als ook klinische hoog proefnemingen aan voorafgegaan.

De officiële marktintroductie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2021 gaan plaatsvinden.snn.jpg
logo-efro-fc_orig.png

Project “Ontwikkeling geïntegreerd inductiekookplaat-afzuigsysteem”.

Dit project is uitgevoerd door Domaplasma BV te Haren (NL)

​Normaliter worden wasem en kookgeuren afgezogen door een boven de kookplaat hangend afzuigsysteem.
 Domaplasma® heeft een geïntegreerd systeem ontwikkeld, dat bestaat uit een inductiekookplaat met daarin geïntegreerd luchtsleuven. De betreffende unit is voorzien van:

  • Kookdamp-afzuigsysteem met daarin geïntegreerd een afzuigventilator;
  • Een nieuw ontwikkelde Domaplasma® unit, alsmede onder het werkblad c.q. in de achterwand van de keukenkast een geïntegreerd luchtkanaal naar de voet van het keukenmeubel.

Het ontwikkelde luchtzuiveringssysteem functioneert op basis van recirculatie d.m.v. een nieuw ontwikkelde Domaplasma®-IQ luchtzuiveringsunit. Het betreft een innovatieve en unieke luchtbehandeling op basis van een elektrochemische hoogspanningsreactor, waarmee veelsoortige geuren bestaande uit organische stoffen en o.a. koolwaterstof verbindingen, alsmede o.m. micro-organismen, virussen, pollen en schimmelsporen milieuvriendelijk en energiebesparend uit de lucht worden verwijderd. 
Domaplasma heeft hiermee een unit gerealiseerd die energiezuinig, milieuvriendelijk en efficiënt de kook- en bakgeuren, virussen, micro-organismen, kiemen, pollen etc. verwijderd.
Door toepassing van recirculatie treedt geen overbodig warmteverlies op. Klimaat en energiekosten van de woning worden op deze wijze positief beïnvloed.
De marktintroductie zal naar verwachting medio 2019 gaan plaatsvinden.